I ett öppet brev lovar Boston Dynamics och fem andra robottillverkare att de inte kommer utrusta sina robotar som utvecklas för avancerad mobilitet, eller sin programvara, med vapen.

ANNONS

”Vi lovar att vi inte kommer att beväpna våra generella robotar för avancerad mobilitet eller programvaran vi utvecklar”, skriver robottillverkarna Boston Dynamics, Agility Robotics, ANYbotics, Clearpath Robotics, Open Robotics och Unitree Robotics i ett öppet brev.

De skriver även att de inte heller kommer stödja att andra utrustar robotar med vapen samt att de kommer granska sina kunders avsikter för att undvika att robotar används som vapen. De sex robottillverkarna skriver också att de lovar att utforska utvecklingen av tekniska funktioner som kan mildra eller minska de här riskerna.

Avancerade robotar kan missbrukas

Robottillverkarna menar att, som all ny teknik som erbjuder nya möjligheter, kan avancerade mobila robotar missbrukas.

”Opålitliga människor kan använda dem för att invadera medborgerliga rättigheter eller för att hota, skada eller skrämma andra. Ett område av särskild oro är beväpning”, skriver de, och förklarar att om robotar som är fjärrstyrda eller autonomt manövrerade, allmänt tillgängliga och kan navigera till tidigare otillgängliga platser där människor bor och arbetar, förses med vapen, uppstår nya risker för skada och allvarliga etiska frågor.

Uppmanar beslutsfattare att samarbeta

I sitt öppna brev skriver robottillverkarna att det skulle skada allmänhetens förtroende för tekniken om man använde dessa kapabla robotar som vapen och att det skulle skada de enorma fördelar robotarna kommer att ge samhället. 

Robottillverkarna skriver att de förstår att deras engagemang i sig inte är tillräckligt för att helt ta itu med de här riskerna, och uppmanar beslutsfattare att samarbeta med dem ​​för att främja säker användning av robotar och förbjuda missbruk av dem.

”Vi uppmanar också alla organisationer, utvecklare, forskare och användare i robotsamhället att ge liknande löften om att inte bygga, auktorisera, stödja eller möjliggöra fastsättning av vapen på sådana robotar. Vi är övertygade om att fördelarna för mänskligheten med dessa tekniker starkt överväger risken för missbruk, och vi ser fram emot en ljus framtid där människor och robotar arbetar sida vid sida för att ta itu med några av världens utmaningar”, skriver de i sitt öppna brev.

ANNONS
ANNONS

Intresserad av ekonomi, samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Robot gör pommes snabbare och bättre än människor [Dagens PS]