Årets andra kvartal är det bästa andra kvartalet hittills för Rejlers, jämfört med andra kvartalet förra året är resultatet 21,3 procent högre.

ANNONS

Andra kvartalet 2022 ökade Rejlers ebita-resultat till 64,3 miljoner kronor och ebita-marginalen ökade till 7,2 procent. Nettoomsättningen ökade med 18,4 procent, till 895,3 miljoner kronor och den organiska omsättningstillväxten, exklusive valutakursförändringar, uppgick till 7,8 procent.

Rörelseresultatet ökade till 51,9 miljoner kronor och finansnettot uppgick till -1,8 miljoner kronor. Resultatet efter skatt ökade till 41,2 miljoner kronor och resultatet per aktie efter utspädning ökade till 2,0 kronor.

Kommentarer från koncernchefen

Rejlers AB:s vd och koncernchef Viktor Svensson säger att bolagets omvandlingsresa för att uppnå bestående högre resultat fortsätter att ge utdelning.

”Det blev vårt bästa andra kvartal hittills och resultatet var 21,3 procent högre jämfört med samma period i fjol. Ebita-marginalen för kvartalet landade på 7,2 procent och omsättningen ökade med 18,4 procent till 895,3 miljoner kronor, varav cirka hälften organiskt”, säger Viktor Svensson, i ett pressmeddelande.

Intresserad av ekonomi, samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Rejlers stärker erbjudandet inom hållbara byggnader [Dagens PS]