Rejlers har fått i uppdrag av Trafikverket att projektera en temporär järnvägsstation i Sundbyberg. Uppdraget är en del av projekt Mälarbanan – Trafikverkets satsning på att bygga ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll.

ANNONS

Uppbyggnaden av den temporära järnvägsstationen görs för att uppfylla krav i samband med Trafikverkers utbyggnad av järnvägen mellan Tomteboda och Kalhäll.

I projekteringen ingår att stationen är tillgänglig och i drift under tiden som järnvägstunneln i Sundbyberg uppförs.

Rejlers uppdrag innefattar bland annat att ta fram program-, system-, och bygghandlingar samt ansvara för teknisk utredning och dokumentering.

”Vi är glada över förtroendet från Trafikverket och ser fram emot att bidra till samhällsutvecklingen i Sundbyberg. Den temporära stationen gör det möjligt att upprätthålla en god infrastruktur även under utbyggnaden. Att uppdraget är tvärdisciplinärt gör det ännu roligare”, säger Henrik Öhrnell och Jonas Holmstedt, divisionschefer för Infra respektive Buildings på Rejlers.

Uppdraget påbörjas omgående och beräknas vara slutfört 1 oktober 2023.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Dags att leverera Jonas!