Corona har påverkat bolag och individer på både ett eller annat sätt. Det har rört sig om avstannande i pågående projekt till förändringar i verksamheterna. Samtidigt som problemen allt eftersom uppstår vänder sig bolagen till varandra för att få hjälp i denna svåra situation.

ANNONS

Teknikdygnet har valt att ställa några frågor till bolag runt om i branschen för att säkerställa hur de tar sig an utmaningen i dagsläget.
Här besvarar Malin Rydberg, kommunikationschef på Rejlers, hur Rejlers möter pandemin.

Hur har er affär påverkats av coronapandemin?

– Vi befinner oss i en tyst period inför rapporten i april. Generellt kan sägas att vi inte haft anledning att kommunicera någon väsentlig avvikelse hittills. Risken ligger snarare framåt, det vill säga hur länge näringsliv och samhälle ska behöva stanna i detta ganska, kalla det, begränsande läge. Kliver vi ur detta speciella läge om en månad, två eller tre eller ännu längre fram. Det är miljonfrågan just nu.

Har ni satt någon åtgärdsplan i verket? I så fall berätta?

– Vi har ritat upp ett antal olika scenarier för vår marknad och dess påverkan på Rejlers för återstoden av 2020. Vi tror att det gäller att vara mycket väl förberedd i denna typ av situation för att kunna agera genomtänkt men snabbt om så krävs.

På vilket sätt följer ni pandemin?

– Vi har upprättat ett antal interna forum som mynnar hela vägen upp till koncernledningen som i sig sammanträder varannan dag just nu. För att hela tiden vara uppdaterad och kunna vara proaktiv.

ANNONS
ANNONS
Planerar permitteringar/varsel eller andra åtgärder för att sänka lönekostnaderna?

– Vi utesluter ingenting och kommer naturligtvis ta tillvara de politiska verktyg som ges – om vi hamnar i sådant läge. Vi kan vara i ett sådant läge ganska snabbt – men vi är inte där idag.