Rejlers redovisar ett resultat efter skatt på dryga 26 MSEK och en organisk tillväxt på 6 procent för årets första kvartal. 

ANNONS

Januari – mars

  • Nettoomsättningen ökade med 21,5% till 741,7 MSEK (610,4)
  • Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar uppgick till 6,3% (-0,4)
  • EBITA ökade till 44,3 MSEK (38,7), och EBITA-marginalen uppgick till 6,0% (6,3)
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 36,6 MSEK (35,5) och rörelsemarginalen uppgick till 4,9% (5,8)
  • Resultat efter skatt uppgick till 26,3 MSEK (28,2)
  • Finansnettot uppgick till -3,7 MSEK (0,7) påverkat av omräkning av lån i EUR med -7 MSEK. Lånet avser finansiering av förvärvet från Neste
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till SEK 1,34 (1,55) och efter utspädning till SEK 1,31 (1,55)
  • Styrelsen föreslår sänkt utdelningsförslag till stämman 22 april, 1,50 (1,00) kronor per aktie, istället för tidigare föreslagna 2,25 kronor per aktie

 

Kommentarer av vd och koncernchef

”Under årets första kvartal visar Rejlers en stark omsättnings- och resultattillväxt. Kvartalets EBITA-resultat om 44,3 (38,7) MSEK är bolagets bästa kvartalsresultat hittills. En högre effektivitet kan noteras i koncernen efter de senaste två årens omstruktureringar. Den pågående covid-19-pandemin påverkade oss negativt till viss del i mars. Vi anpassar nu verksamheten snabbt för att begränsa effekterna i kommande kvartal.

Rejlers växte med drygt 20 procent i första kvartalet, varav drygt 6 procent är organisk tillväxt. Generellt sett gick våra verksamheter inom områdena Energi, Fastigheter och Infrastruktur starkast i kvartalet. Inom vår industriverksamhet blev marknaden tuffare i spåren av pandemin. Sett till våra segment var det i kvartalet särskilt glädjande att notera Rejlers Norges marginalökning till 8,0 (7,5) procent. Samtliga våra segment har de senaste åren etablerat sig på högre marginalnivåer och effektiviseringsarbetet fortgår”, säger Viktor Svensson, vd och koncernchef Rejlers AB.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Rejlers-Viktor: ”Stolta när vi summerar året”