Techbranschen tar klimatomställningen på allvar, både genom att minska den egna verksamhetens utsläpp och genom att möjliggöra minskade utsläpp i andra branscher.

ANNONS

TechSverige har gjort en rapport som belyser techbranschens dubbla roll i klimatomställningen. Dels arbetar branschen med sin egen klimatpåverkan, dels bidrar den till hållbar omställning i samhället.

Det är ett faktum att vi står inför en klimatkris och det är oerhört viktigt att vi kan ställa om till mer hållbara produktionssätt och affärsmodeller så att den negativa påverkan på klimat och miljö minskar.

Branschen hjälper hela samhället

Techbranschen jobbar inte bara med att minska sina egna utsläpp utan också med att möjliggöra minskade utsläpp och hållbara flöden i andra branscher, och i hela samhället. TechSveriges nya rapport belyser techbranschens två roller i hållbarhetsfrågan och presenterar policyförslag som kan öka branschens bidrag till ett klimatsmart samhälle.

”Techbranschen har en fantastisk potential att bidra till klimatfrågan, med digital teknik så som uppkoppplade saker, artificiell intelligens och 5G. Tekniken finns redan och många lösningar kan skalas upp både nationellt och globalt så att vi får en snabb och radikal minskning av växthusgaserna”, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör TechSverige, i ett pressmeddelande.

Teknik kan få ned klimatutsläppen

Enligt studier från klimatinitiativet Exponential Roadmap, kan de globala utsläppen uppskattningsvis minskas med 15 procent med hjälp av digital teknik och indirekt kan tekniken bidra till ytterligare 35 procents minskning.

”Mitt budskap till alla som nu har samlats på klimattoppmötet Stockholm+50 är att vi i ännu högre grad kan dra nytta av de möjligheter tekniken erbjuder. Techbranschen ökar tempot i sitt eget hållbarhetsarbete och erbjuder lösningar för andra att minska sitt klimatavtryck. Nu handlar det om att tillsammans öka användningen av digitala tekniker på bred front för att vi ska få ett hållbart samhälle”, säger Åsa Zetterberg i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Brist på kompetens bromsar tillväxten för teknikindustrin [Dagens PS]