Randviken Fastigheter och Verfast Management bildar ett Joint Venture-bolag för gemensam utveckling och tillväxt i norra Sverige.

ANNONS

Randviken Fastigheter AB och Verfast Management AB bildar ett Joint Venture-bolag för gemensam utveckling och tillväxt inom verksamhetsfastigheter i norra Sverige, inriktningen ska i första hand vara fastigheter inom lager och lätt industri.

För närvarande är Joint Venture-bolaget under namnändring till Verfast AB, ambitionen med bolaget är att bygga upp en portfölj av industrifastigheter i tillväxtregioner norra Sverige där Randviken bedömer att affärsmöjligheterna är goda.

”De stora industriella satsningar som för närvarande genomförs i norra Sverige är högintressanta, inte minst ur ett fastighetsägarperspektiv. Randviken har i dagsläget ingen exponering mot norra Sverige och ambitionen med detta JV-bolag är att vi ska få tillgång till intressanta affärsmöjligheter på tillväxtmarknader där vi för närvarande inte har ett etablerat kontaktnät”, säger Randvikens vd Gustaf Segerborg i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Rekordår för den nordiska fastighetsmarknaden [Dagens PS]