I kvarteret Järnvägen i Visby, ett stenkast från ringmuren och Söderport, utvecklas nya bostäder med verksamheter i gatuplan. På uppdrag av ägaren Ruthström & Larsson Bygg AB har PE tagit fram en ny detaljplan för en av fastigheterna och ritar två nya byggnader för tomten.

ANNONS

Den aktuella fastigheten är belägen där lokstallarna höll hus på den tiden Gotland fortfarande hade järnväg. Redan 2015 fick PE i uppdrag att ta fram ny detaljplan för fastigheten i syfte att bygga bostäder och centrumverksamhet.

Men att utveckla fastigheter 70 meter från det kulturhistoriskt unika världsarvet Visby innerstad innebär både stora begränsningar och komplexa, ofta utdragna godkännandeprocesser. Först under 2020 vann detaljplanen laga kraft.

Ett grönt kvarter med torg
När detaljplanen väl godkänts fick PE:s arkitekter uppdraget att rita två nya byggnader som ska uppföras på tomten. Totalt kommer de att rymma 27 lägenheter och ha verksamheter i gatuplan.

Det blir ett grönt kvarter med naturliga material som sten, trä och mycket växtlighet på såväl gården som tak och fasader. I vinkeln mellan de två byggnaderna skapas ett nytt litet torg där det planeras för café- eller restaurangverksamhet. All parkering sker i garage under mark.

”Det har förstås varit utmanande med alla de begränsningar som närheten till ringmuren medför. Samtidigt är det fantastiskt att delta i utvecklingen av staden med en förlängning av Visby centrums handelsstråk Adelsgatan genom Söderport, säger Sebastian Stein, arkitekt SAR/MSA på PE.

ANNONS
ANNONS

Om allting löper på enligt plan kommer den aktuella etappen av kvarteret Järnvägen att stå färdigt under 2023. 

Läs mer: Svenskar allt mer hemkära – rekommenderar boende [Dagens PS]