Tillsammans med KTH ska forskare vid IVL undersöka förutsättningarna för att utveckla en nordisk marknad för bio-CCS.

ANNONS

Avskiljning och geologisk lagring av biogen koldioxid, så kallad bio-CCS, är en väldigt omdiskuterad teknik för negativa utsläpp och i Sverige skulle tekniken i första hand kunna tillämpas på kraftvärmeverk och massabruk.

Det industriella intresset för tekniken är stort och i projektet som nu utförs av forskare på IVL Svenska miljöinstitutet, KTH och den tyska tankesmedjan Perspectives Climate Research, deltar även Fortum Oslo Värme, Northern Lights, Stockholm Exergi, Stora Enso och Vattenfall.

Stora mängder behövs

”Vi kommer behöva mycket stora mängder bio-CCS för att klara klimatmålen i Parisavtalet, det är till och med inräknat i de åtgärdsscenarier som FN:s klimatpanel IPCC har tagit fram för 1,5-gradersmålet”, säger Kenneth Möllersten, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, i ett pressmeddelande.

De sammanlagda utsläppen av biogen koldioxid, det vill säga koldioxid som härstammar från biomassa, från anläggningar i Sverige och Finland uppgår till cirka 45 miljoner ton.

Finn unika förutsättningar

”Förutsättningarna för att implementera storskaliga negativa utsläpp via bio-CCS i de nordiska länderna är unika. Sverige och Finland har större potential för negativa utsläpp än vi behöver för våra egna nettonollmål”, säger Kenneth Möllersten i pressmeddelandet.

I bland annat Norge och Danmark finns det långt gångna planer på geologiska lager för koldioxid i havet. Trots höga förväntningar på tekniken finns dock knappt några tillämpningar. Men i Sverige förbereder nu regeringen statliga ekonomiska garantier för de första fullskaliga bio-CCS-projekten.

Beroende av ekonomiska incitament

Kenneth Möllersten säger att genomförandet är helt beroende av ekonomiska incitament och politisk styrning. Han menar att eftersom bio-CCS är en ren klimatåtgärd som inte genererar någon intäkt av sig själv, är åtgärden helt beroende av styrmedel eller andra incitament.

ANNONS
ANNONS

Inom Parisavtalets artikel 6 finns en framkomlig väg som möjliggör samverkan mellan länder för att klara de uppsatta målen. En nordisk marknad för bio-CCS kan, genom artikel 6 ge, exempelvis Danmark och Island, möjlighet att finansiera bio_CCS i Sverige och Finland och räkna de negativa utsläppen mot sina egna mål.

Läs mer: Företagen hoppas på direkt infångning av koldioxid [Dagens PS]