Bland fem nominerade har faunapassagen i Västerås vunnit Arkitekturpriset i Västmanland 2020. Passagen byggdes 2019 för att öka möjligheterna för djurliv att ta sig till Svartån och öka den ekologiska mångfalden. Det skriver Mälarenergi i ett pressmeddelande

ANNONS

Faunapassagen vid Turbinhuset i Västerås har vunnit Arkitekturpriset i Västmanland 2020. Faunapassagen var en av fem nominerade till priset och måndags, den 15 juni, utsågs den till vinnande bidrag av Sveriges Arkitekter i Västmanland.

”Det känns roligt att ge priset till ett projekt som kanske i mångas ögon inte sticker ut med sin arkitektur men som i det här fallet är bra just därför. Ett stort ingrepp i en känslig kulturmiljö kräver en omsorgsfull gestaltning för att bli bra och det tycker vi att faunapassagen har”, säger Nora Kvassman, arkitekt och sammankallande i juryn, i ett pressmeddelande.

Utdrag ur juryns motivering

”Under över hundra år har Svartån varit avstängd för lekande fisk på grund av ett kraftverksbygge 1891 som bidrog till Västerås och sedermera hela Sveriges utveckling. Men kraftverksanläggningen förbättrade villkoren för människan på bekostnad av livsvillkoren för faunan. Nu har villkoren för faunan återställts genom att en faunapassage anlagts. Detta med en elegant lösning, i en av Västerås mest laddade historiska miljöer, utan att störa platsens estetiska och kulturhistoriska värden.

I stället lyfter och förädlar faunapassagen omgivningen genom sitt spel med vattnets egenskaper. Med sitt blockfall, bidrar faunapassagen till en förhöjd upplevelse. En brusande symfoni av forsande vBland fem nominerade har faunapassagen i Västerås vunnit Arkitekturpriset i Västmanland 2020. Passagen byggdes 2019 för att öka möjligheterna för havsliv att ta sig till Svartån och öka den ekologiska mångfalden. attenmassor som varierar över årstiderna.”

Stor glädje över priset

”Vi är naturligtvis oerhört glada över vinsten. Faunapassagerna har en stor vikt för våra fiskars och andra vattenlevande djurs möjligheter att vandra upp i åar och vattendrag för att leka och hitta föda. I år är första året sedan 1891 som fiskarna kan simma förbi dammen vid Turbinhuset och vidare upp i Svartån”, säger Ulf Andersson, chef för vattenkraften inom Mälarenergi.

ANNONS
ANNONS

Redan vid nomineringen till arkitekturpriset lyfte juryn fram den eleganta lösningen som förhöjer upplevelsen av faunapassagen, som är cirka 180 meter lång. Projektet visar att det går att bygga en faunapassage i stadsmiljö med intressen som rör miljö, energi och kulturmiljö i samspel. Faunapassagen är ett EU-finansierat projekt inom LIFE IP Rich Waters som bland annat genomförs i Västmanlands län. Projektet startade i juli 2018 och har varit ett samarbete mellan Västerås stad och Mälarenergi.

”Att bygga en faunapassage mitt i en så pass känslig kulturmiljö och stadsmiljö, kräver stor hänsyn till omgivningen. Vi hade en idé vi trodde på, som vi nu har förverkligat. Och detta utan att pruta på faunapassagens ekologiska funktion. Därför är vi naturligtvis väldigt stolta och glada att projektet uppmärksammas”, säger Johan Lind projektledare på Mälarenergi.