Nya resultat från sommarens undersökningar vid Estonias förlisningsplats har presenterats på en pressträff i Estland. Man har konstaterat att det som finns under hålen i fartygets skrov är berggrund.  

ANNONS

Bakgrunden till de nya undersökningarna vid förlisningsplatsen är dokumentären ”Estonia – fyndet som förändrar allt” som sändes förra året. I dokumentären visades tidigare okända hål i fartygets styrbordssida, vilket ledde till nya spekulationer om orsaken till katastrofen 1994, skriver Ny Teknik.

Den estniska haverikommissionen har efter dokumentären inlett en preliminär bedömning, med hjälp av svensk och finsk expertis.

Haverirapporten 1997 (JAIC), kom fram till att den viktigaste orsaken till förlisningen var att fästen och lås till Estonias bogvisir var underdimensionerade, och tanken är nu att ta reda på om det kan finnas en annan förklaring, skriver Ny Teknik.

Vissa resultat har redan presenterats. Bland annat bekräftade man redan i juli att det finns sten och fast botten i närheten av fartyget, i stället för enbart lera och lös sand som tidigare har varit huvudtesen.

Oklar betydelse

Ett annat fynd som meddelades efter sommarens undersökningar var att bogrampen in till färjans bildäck har lossnat från sina gångjärn.

Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik vid Stockholms universitet som arbetslett undersökningarna, gick under pressträffen in mer på bottenförhållandena. En av de slutsatser han presenterar är bland annat att botten i anslutning till de två större hålen på fartygets norra sida verkar bestå av berggrund.

Man kan dock i nuläget inte slå fast huruvida det kan förklara de nyfunna hålen:

”Vad det här betyder är inte min sak att avgöra. Det måste någon fartygsingenjör uttala sig om. Jag kan inte säga vad det här betyder för själva hålen, jag ska inte göra det heller, för det tillhör inte min expertis”, säger Martin Jakobsson vid pressträffen till Svenska Dagbladet.

ANNONS
ANNONS

Till våren 2022 planeras nya undersökningar vid vraket. Då är det tänkt att fartyget ska dokumenteras med fotogrammetri, en metod där tusentals bilder av vraket sätts samman till en 3D-modell av skrovet.

Passagerarfärjan Estonia förliste i Östersjön natten mot den 28 september 1994. Färjan hade lämnat hamnen i estniska Tallinn kvällen före, men kantrade knappt halvvägs till Stockholm och sjönk på mindre än en timme.

Läs också:

Snart kan dykare gå ner till Estonia