Reallöneökningar och avsättning till deltids-/flexpension redan från 1 november. Det tillsammans med andra delar i industrins nya kollektivavtal ger en bra grund för kommande lokala förhandlingar.

ANNONS

Ingenjörernas löner sätts på arbetsplatsen och där spelar företagets ekonomi stor roll.

– De nya kollektivavtalen ger från och med idag reallöneökningar och skapar en nödvändig stabilitet på svensk arbetsmarknad de närmaste åren, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Märket är avtalat till 5,4 procent över 29 månader. De nya avtalen gäller från den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023.

I de lokala förhandlingarna som nu väntar ute på ingenjörernas arbetsplatser ska det exakta löneutrymmet förhandlas fram med hänsyn till lokala förutsättningar. Därefter genomförs lönesamtal där lönen sätts utifrån den enskildes prestation.

– Vi i Facken inom industrin har tagit vårt ansvar att teckna centrala avtal och sätta ett normerande märke. Men nu krävs att företagen tar sitt ansvar och ser till att de anställda får de löneökningar de förtjänar att få, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Förbundskaptenen: ”Det är lätt att bli resultatblind”