Norconsult har vunnit ett uppdrag gällande projekteringsledning och stärker Trafikverkets organisation i arbetet med Norrbotniabanan.

ANNONS

Norconsults uppdrag gäller projekteringsledning vid framtagning av förfrågningsunderlag och bygghandlingarentreprenadskedet som omfattar både väg- och järnvägsrelaterade anläggningar och byggnadsverk. Uppdraget sträcker sig, som längst, fram till 2026.

Enligt Tony Strandberg, Teamchef för Järnväg på Norconsult, innebär uppdraget att Norconsult stärker Trafikverkets organisatopn så att de kan hålla uppe tempot i arbetet.

Läs mer: Norconsult öppnar nytt kontor i Älvsjö [Dagens PS]

ANNONS
ANNONS