Norconsult har i arbetet med en ekoby i Etiopien använt sig av tekniken Solar House, där kyla lagras med hjälp av solenergi. Solceller på taket alstrar el och kylan lagras i en tank under huset. Tekniken kan leda spara över 60 procent av energin.

ANNONS

Solar House-tekniken är specifikt inriktad på länder med ett varmt klimat. I Etiopien projektet sparades över 60 procent av husens energi, skriver Norconsult i ett pressmeddelande.

Ett liknande system finns på plats i Norden, vid namn ASES (Active Solar Energy Storage). Detta är dock fokuserat på att lagra värme under längre tid, som de solfattiga vintermånaderna, medan Solar House lagrar kyla under en kortare period.

Solcellerna på taket används för att både kyla själva byggnaden och en ackumulatortank under själva huset.

ANNONS
ANNONS