Norconsults första uppdrag som färdigställs i fullskalig BIM-modell är ett upprustningsprojekt av dammen vid Graninge kraftverk i Skellefteå.

ANNONS

BIM-modellen innebär ett ritningsreducerat arbetssätt som inte kräver den största budgeten. Nu ska ett betongutskov byggas bredvid det befintliga, vilket är ett mer ekonomiskt alternativ än att renovera det befintliga betongutskovet.

Projektdeltagarna har valt ett ritningsreducerat arbetssätt där den större delen av byggnadsunderlaget levereras i fullskalig BIM-modell. Den nya dammen ska projekteras helt utan pappersritningar, så när som på luckorna som har specialbeställts hos en verkstad. Uppdraget är ett samverkansprojekt mellan Norconsult, Ellextre och Uniper.

”Vårt uppdrag är att säkra avbördningen vid anläggningen för att det ska stå bättre rustat vid klimatförändringar och mer extremväder”, säger Oscar Persson, konstruktör på Norconsult i ett pressmeddelande.

Kraftverkets nya damm beräknas vara på plats och i bruk till årsskiftet 2021–2022.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Norconsult arbetar med utemiljön vid Sara Kulturhus [Dagens PS]