Telekombolaget Nokia redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet.

ANNONS

Omsättningen sjönk 10,6 procent till 5 092 miljoner euro (5 694). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 5 132.

Justerat rörelseresultat utföll på 423 miljoner euro (451), väntat var 284,0, med en justerad rörelsemarginal på 8,3 procent (7,9).

Justerat resultat per aktie blev 0,06 euro (0,05), vilket är klart bättre än analytikerkonsensus som låg på 0,002.

ANNONS
ANNONS
Nokia, MEUR Q2-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 5 092 5 132 -0,8% 5 694 -10,6%
Rörelseresultat, justerat 423 284,0 48,9% 451 -6,2%
Rörelsemarginal, justerad 8,3% 5,5% 7,9%
Resultat per aktie, justerat 0,06 0,002 2 900,0% 0,05 20,0%

Konsensusdata från Bloomberg