I sin senaste mätning noterar Navet Analytics positiva signaler både från byggtekniska konsulter och från arkitekter.

ANNONS

Navet Analytics undersöker i samband med sina konjunkturrapporter läger hos större konsultbolag som är inriktade mot byggmarknaden. I sin senaste mätning har man sett positiva signaler från byggtekniska konsulter och arkitekter. Det framgår av ett pressmeddelande.

Jens Linderoth är analysansvarig på Navet Analytics och han berättar att orderstocken hos de undersökta arkitekterna och förändringen i arbetsvolym hos de tillfrågade byggtekniska konsulterna visar på en tillväxt på cirka 5 procent under de kommande sex månaderna, vilket ligger i linje med Navets prognoser för den samlade volymen av påbörjade husbyggnadsinvesteringar, som visar på en ökning med 6 procent under år 2021.

Läs mer: Navet Analytics kommande konjunkturrapport ser ljus ut [Dagens PS]

ANNONS
ANNONS