Det krävs 27 miljarder per år fram till 2030 för att stärka det svenska civilförsvaret. Allt från säkrare sjukhus till lager för nödvändiga produkter ingår i de investeringar MSB vill ha pengar till.

ANNONS

Investeringar motsvarande 27 miljarder per år inför och under och nästa försvarsperiod, 2026 till 2030 krävs om Sveriges civila försvar ska bli starkt nog. Det slår MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, fast i en rapport.

”Det behövs en genomgripande omställning för att åstadkomma ett modernt civilt försvar”, säger Charlotte Petri Gornitzka, MSB:s generaldirektör, i ett pressmeddelande.

”Vi flaggar även för att ytterligare kostnader tillkommer för att lösa ut förslag från kommande utredningar om befolkningsskydd och försörjningsberedskap”, fortsätter hon.

Stärka vid beredskap och krig

Det handlar om åtgärder som stärker civilförsvarets förmåga vid höjd beredskap och krig. Underlaget för rapporten kommer från ett 70-tal myndigheter. MSB har sedan analyserat och värderat allt, och lämnar nu rapporten till regeringen och Försvarsberedningen för beslut.

”Svenska myndigheter har även identifierat nödvändiga investeringar för att åtgärda grundläggande sårbarheter, bland annat i infrastruktur som vatten och avlopp, el, telekommunikationer och transporter”, säger Petri Gornitzka.

Många miljarder per år

MSB beskriver kostnaderna för civilförsvaret som en ”puckel”: Det krävs stora investeringar under en period, och sedan planar kostnaden ut.

Rapporten behandlar också styrningen av civilförsvaret, och MSB konstaterar att det krävs en tydligare styrning. Mer långsiktighet, stabilitet och konsekvens är nödvändig, anser man. Därför kommer man att analysera den befintliga styrningen djupare, i dialog med andra myndigheter. Arbetet ska utmynna i ett förslag till regeringen om hur styrningen kan utvecklas.

Bygga beredskapslager

MSB föreslår investeringar i kommuners och regioners beredskap. I det ingår till exempel räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen. Också energiförsörjning, hälso- och sjukvård, vatten och avlopp och kollektivtrafik kräver investeringar.

ANNONS
ANNONS

Man vill också återupprätta investeringsprogrammet SSIK (sjukvårdens säkerhet i kris och krig). Beredskapslager för att säkerställa livsmedelsproduktion, sjukvårdens försörjning och industrins försörjning finns också med bland MSB:s punkter.

Läs även: Folkhälsomyndigheten: Nya covidsmittan XBB bekräftad i Sverige [Dagens PS]

Läs även: Skärpt säkerhet vid svenskt kärnkraftverk [Dagens PS]