Toppmodern tunnelbana med förarlösa tåg och tätare trafik – det var planen. Men uppgraderingen av tunnelbanan slutade i stället med ett miljardfiasko som får betalas av Stockholms skattebetalare, skriver DN. 

ANNONS

I november 2017 hävde SL ett avtal med italienska Anseldo (numer Hitachi Rail), som skulle installera ett nytt signalsystem på tunnelbanans röda linje i Stockholm. Avtalet var värt en miljard kronor och skulle egentligen ta fyra år – men när systemet ännu inte var klart efter fyra år så hävde SL avtalet.

Både den politiska ledningen i Stockholm stad och SL hävdade att det fanns fog för att häva avtalet med leverantören på grund av förseningen, men Anseldo krävde att få saken prövad av en skiljenämnd.

Berodde på SL själva

SL:s egna interna revision av ärendet visade på att det mesta av förseningarna berodde på SL själva och bristande styrning hos SL och i trafiknämnden i Stockholm stad, och samma bild bekräftades av flera källor när Dagens Nyheter granskade ärendet.

Det blev också utfallet i skiljenämnden – som i en så kallad mellandom så framgår det tydligt att skiljenämnden i det stora hela har gått på Ansaldos linje och ger leverantören rätt, skriver DN som kommit över domen – i vanliga fall är den hemlig.

Det som återstår för skiljenämnden är att slå fast hur tvisten ska hanteras ekonomiskt – alltså hur mycket pengar Ansaldo ska få för det hävda avtalet.

Tappade kontrollen över arbetet

SL och Trafikförvaltningen som får förödande kritik i domen, som från inhämtade vittnesmål ger bilden av en ledning inom trafikförvaltningen som helt hade tappat kontrollen över arbetet – vilket de själva ska ha varit medvetna om. I takt med förseningarna gick också kostnaderna i taket.

SL ska ha vänt sig till Svea hovrätt för att få skiljedomen prövad, men enligt DN är det osannolikt. I stället kommer Region Stockholms skattebetalare troligen få stå för ett miljardskadestånd till Ansaldo, samtidigt som trängseln på tunnelbanan fortsätter.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Kostnader spårar ur efter tågförseningar [Dagens PS]

Läs även: Här kan du betala tunnelbanan – med ansiktet [Dagens PS]