En ny undersökning visar att samhället förlorar 8,5 miljarder kronor på förseningar i kollektivtrafiken varje år. Detta hävdar Svensk Kollektivtrafik i en debattartikel.

Det är Svensk Kollektivtrafiks företrädare Helena Leufstadius och Lars Sandberg som skriver om rapporten på Svenska Dagbladets debattsida.

Den största delkostnaden ligger på 5,5 miljarder kronor per år, och rör osäkerheten med tillgänglighet för samhället, enligt debattörerna. När bussar och tåg försenas minskar företags möjligheter att beställa rätt kompetens, eftersom det geografiska urvalet minskar.

ANNONS
ANNONS

Förseningar i tågtrafiken tros också öka bilåkandet och därmed olyckor på vägen, något som kostar samhället 800 miljoner kronor om året, enligt debattörerna.

De uppskattar också att det är lågt räknat med 8,5 miljarder kronor. Faktorer som ej tagits med är exempelvis reseersättning och ersättningstrafik.