Växjö ska få ett nytt kommunhus, och i den gamla lokalen utvecklas just nu bostäder. Teknikkonsultbolaget Midroc ligger bakom projektet, som gör att fastigheten får 200 bostäder; både reguljära och specialanpassade för äldre. Dessutom byggs kontor i fastigheten. 

ANNONS

Projektet sker i samarbete med Växjöbostäder. Midroc skriver om den nya fastigheten i ett pressmeddelande.

Midroc och Växjöbostäder har erfarenhet av ett bra samarbete sedan utvecklingen av kvarteret Vallen som erhöll Växjö kommuns byggnadspris 2019.

”Vi har haft ett väldigt gott samarbete med Växjöbostäder i kvarteret Vallen”, säger Magnus Skiöld, styrelseordförande.

”Genom gemensam planering, projektering och upphandling av byggentreprenörer lärde vi känna varandra väl, och insåg att vi delar samma höga ambitioner avseende arkitektur och hållbarhet. Vi ser därför fram emot att inleda ett samarbete rörande utvecklingen av ytterligare ett vinnande koncept tillsammans med Växjöbostäder”, fortsätter han.

Bostäder med seniorinriktning utvecklas

Företagen kompletterar varandra då båda har lång erfarenhet av fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning av såväl bostads- och hyresrätter som kommersiella och offentliga lokaler.

”Vår samlade erfarenhet, kunskap och stabilitet är viktiga pusselbitar när vi ska bygga staden. Midroc och Växjöbostäder har goda erfarenheter av att samarbeta och det lovar gott i detta stora projekt som ska omvandla kvarteret Ansgarius”, säger Rene Jaramillo, ordförande Växjöbostäder.

I målbilden för kvarteret Ansgarius ingår vanliga bostäder och bostäder som riktar sig till seniora målgrupper, och upplåtelseformerna blir blandade.

ANNONS
ANNONS

”Läget är fantastiskt bra, och vi kommer att kunna skapa en unik miljö här”, säger Magnus Skiöld.

”Midroc har stor erfarenhet av att arbeta med komplicerade stadsutvecklingsprojekt där man behöver väga in många olika aspekter, som exempelvis stadsrum, arkitektur, byggnadsteknik, hållbarhet och kundbehov.”