Midroc Properties får markanvisning av Stockholm stad för Parkstråket i Östberga.

ANNONS

I stadsutvecklingsprojektet Årstafältet-Östberga, som är en del av Östbergaprogrammet, ingår projektet Parkstråket. Exploateringsnämnden har anvisat mark för bostäder till Midroc Properties.

Tomten ligger mellan Östbergabackarna och gångstråket i parken mellan Östberga och Liseberg och här föreslår Midroc 100 nya lägenheter i fem punkthus med attraktiva ytor mellan husen.

”Det är oerhört roligt att vi får vara med och utveckla Östberga. Vi har tagit fram ett projektförslag tillsammans med White Arkitekter som visar exempel på en fantastiskt fin förtätning i ett expansivt område nära Stockholms innerstad som snart kommer få ännu bättre kommunikationer, säger Jakob Ljunggren, affärschef på Midroc Properties, i ett pressmeddelande.

Exploateringskontoret i Stockholms stad bedömer att projektet Parkstråket kommer bidra positivt till Östbergas utveckling.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Två stadskvarter markanvisas i Barkarby [Dagens PS]