I det nya området Embassy of Sharing som byggs i Hyllie i Malmö ska kulturförvaltningen hyra 700 kvadratmeter för kulturverksamhet.

ANNONS

Ett folkbibliotek, en ny mötesplats för unga och ett center för yttrandefrihet ska flytta in i fastigheterna Fyrtornet och Drivbänken i det nya området Embassy of Sharing som byggs i Hyllie i Malmö.

”Platsen känns helt rätt för ett bibliotek då delningsekonomi ska genomsyra hela Embassy of Sharing. Dessutom kommer vi kunna skapa lokaler tillsammans med Malmö stad som kan användas på olika sätt över tid, flexibiliteten skapar en långsiktig hållbarhet”, säger Maria Ekström, affärschef på Granitor Properties, i ett pressmeddelande.

Sveriges högsta kontorshus i trä

Hela området Embassy of Sharing ska bli 55 000 kvadratmeter stort med kontor, restauranger, butiker, service och bostäder, men även stadsodlingar, verkstäder och en saluhall.

Kontorsfastigheten Fyrtornet är en av de sju fastigheter som ska byggas i området och den fastighet som ska byggas först, fastigheten kommer även bli Malmös första och Sveriges högsta kontorshus i trä.

Ska uppfylla hållbarhetsmål

Alla fastigheter i området Embassy of Sharing ska uppfylla flera olika hållbarhetsmål och fastigheterna Fyrtornet och Drivbänken ska bland annat vara mötesplatser för demokratiutveckling, medborgardialog och livslångt lärande.

”Det saknas idag kulturella mötesplatser i Hyllie. Det behovet möter kulturförvaltningen genom att vara en del av Embassy of Sharing. Vi arbetar kontinuerligt med att delta i stadsutvecklingen genom att etablera kulturverksamheter i hela Malmö och ge en jämlik tillgång till kultur och skapande delaktighet till alla Malmöbor”, säger Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör i Malmö stad, i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Ungdomar ska bidra till stadsutveckling [Dagens PS]