AI-driven musikundervisning på distans, drönarleveranser inom hem- och räddningstjänst samt en digital följeslagare för människor med självmordstankar. Det är några av de projekt som finansieras för att möta behov i spåren av krisen.

ANNONS

Pandemin ställer människor och samhällen inför nya utmaningar. För att bidra till återhämtning och omställning finansierar den statliga förvaltningsmyndigheten Vinnova nu 13 projekt, som snabbt ska ta fram hållbara och långsiktiga lösningar. De 13 projekten får dela på drygt 11 miljoner kronor, meddelar Vinnova.

– En stor del av projekten handlar om digitala lösningar på akuta och långsiktiga behov. De kan både bidra till en säker omställning av samhället under pandemin och en hållbar återstart efter krisen, säger Erik Borälv, ansvarig för satsningen Innovationer i krisens spår.

Interaktivt musiklärande på distans

Musikundervisning har drabbats hårt av krisen eftersom den bygger på social närhet och musikalisk interaktion.

Projektet ska vidareutveckla den interaktiva appen Notysing som med hjälp av musikalisk AI förbättrar musikundervisning på distans, genom interaktiva prov, stöd för elever med särskilda behov och lärande i samsång och samspel. Appen ska testas i undervisningen på Kungliga musikhögskolan.

Drönarleveranser för hemtjänst och räddningstjänst

Syftet med projektet är att avlasta hemtjänsten och räddningstjänsten genom att genomföra tester av mindre drönarleveranser mellan Åsele och Fredrika.

Tack vare testbädden för elflyg i Åsele och Örnsköldsvik och nära samverkan med myndigheter testas drönartransporter för att med nya mobilitetslösningar stärka välfärden på landsbygden.

En digital följeslagare för människor med självmordstankar

Suicid ökar historiskt i spåren av samhällskriser. Livskämpar vill hjälpa alla som är i riskzonen för suicid och suicidförsök genom att förekomma, förebygga och förhindra med hjälp av kunskap och moderna digitala verktyg.

I samarbete med Region Värmland byggs en innovativ app som kan nå alla människor på deras villkor och när dom behöver hjälpen.

Digitalt fikarum för minskad ensamhet hos äldre

Social isolering och upplevd ensamhet orsakar fysiska och psykiska problem och har blivit en samhällsutmaning under covid-19-pandemin, särskilt hos den äldre befolkningen.

ANNONS
ANNONS

Fikarummet är en digital lösning för säker social interaktion som utvecklas i samproduktion med äldre, kommuner och it-företag. Målet är att lansera Fikarummet till alla svenska kommuner inom ett år.

Se alla projekt här!

Läs mer: Göteborgs drag: Minecraft för att lära ut arkitektur