Tillsammans med IVL ska Kraftringen ta fram en miljövarudeklaration, en så kallad EPD, för hela sin fjärrvärmeproduktion.

ANNONS

Kraftringen ska ta fram en så kallad EPD, en miljövarudeklaration, för hela sin fjärrvärmeproduktion. Arbetet ska göras tillsammans med IVL Svenska miljöinstitutet. Syftet är att byggherrar ska få ett jämförbart och tillförlitligt beslutsunderlag om miljöpåverkan hos olika energislag.

”Behovet av information som beskriver produkters och tjänsters miljöpåverkan på ett objektivt och transparent sätt ökar snabbt, särskilt inom byggbranschen. Den EPD som vi tar fram åt Kraftringen blir den första i sitt slag eftersom den rymmer hela fjärrvärmeproduktionen, och det blir väldigt intressant att se resultaten och hur de kan användas för att jämföra olika energilösningar”, säger Elvira Molin projektledare på IVL i ett pressmeddelande.

Hela livscykelperspektivet

EPD, Environmental Product Declaration, är ett informationssystem som beskriver produkters och tjänsters miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Den EPD som ska tas fram kommer gälla fjärrvärmenätet i Lund, Lomma och Eslöv. Det lägtempererade fjärrvärmenätet i Brunnshög i Lund får en egen EPD.

I en EPD beräknar IVL produktens livscykels totala miljöpåverkan, från utvinning av råvaror, bygge av produktionsanläggningar, framställningen, infrastrukturen och energileveransen. Därmed är metoden mer omfattande än dagens branschpraxis som mestadels studerar de direkta och indirekta utsläpp som uppstår vid energiomvandlingen.

Ger bild av totala utsläpp

När utsläppen under hela livscykeln kvantifieras får man en bild av de totala koldioxidutsläppen per levererad kolowattimme. När antalet framtagna EPD:er ökar och fler uppvärmningsformer är inkluderade kan olika energilösningars miljöpåverkan utvärderas på ett tillförlitligare sätt.

”Vi vill bidra till att minska miljöpåverkan från energisystemet i södra Sverige. Genom att kunna presentera tillförlitlig och relevant data kan byggherrar i regionen göra jämförbara och bra val av energilösning till sina fastigheter”, säger David Edsbäcker, affärsutvecklare på Kraftringen, i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Just nu pågår arbetet med att ta fram indata och under våren 2022 beräknas färdiga och publicerade EPD:er finnas tillgängliga för byggherrar.

Läs mer: Långsiktigt fjärrvärmeavtal för Oxelösund [Dagens PS]