Statistik från Statistiska centralbyrån visar att byggkostnaderna fortsätter stiga, mellan oktober 2020 och oktober 2021 steg de med mer än 8 procent.

ANNONS

Entreprenörernas kostnader steg med 9,4 procent det senaste året och byggherrekostnaderna steg med 2,8 procent. Det är framför allt kostnaderna för byggmaterial som ökar, mellan oktober 2020 och oktober 2021 ökade de med 16,6 procent.

Råvarubrist och ökad global efterfrågan gör, enligt Statistiska centralbyrån, SCB, att ökningstakten för trävaror och armeringsstål på årsbasis är fortsatt hög. Trävaror och armeringsstål ökade med totalt 81,8 respektive 64,8 procent mellan oktober 2020 och oktober i år. Kostnaderna för järn och stål, armeringsstål inkluderat, ökade med 41 procent.

Flera åtgärder krävs

”Det är extremt allvarligt att kostnadsutvecklingen fortsätter från nivåer som redan innan har begränsat var och hur mycket det går att bygga. Vi ser redan nu att det påverkar byggprojekt, och vi kommer sannolikt att få se såväl stoppade nybyggnads- och renoveringsprojekt som att underhåll skjuts på framtiden, säger Jonas Högset, fastighet- och hållbarhetschef på Sveriges Allmännytta till Sveriges Allmännytta.

Han menar att flera åtgärder krävs för att komma tillrätta med prisökningarna, ett sätt är materialneutrala klimatkrav.

”Genom att kommuner föreskriver användandet av specifika material i byggnationen, förvärras prisutvecklingen på byggmaterial. Materialneutrala krav kan bidra till mer innovation och skapa mer prisvärda och klimat­smarta material”, säger han till Sveriges Allmännytta.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Navet Analytics: Bygglov för privata lokaler visar positiv trend [Dagens PS]