Arbetskraftsbrist får databranschen på fall. Läget är allvarligt, konstaterar chefsekonom. ”Närmare 80 procent av it-företagen uppger nu att de har brist på personal”, säger Andreas Hatzigeorgiou på Stockholms handelskammare.

ANNONS

Konjunkturen i Stockholm fortsätter att gå starkt men flera branscher rapporterar om svagare tillväxt och dystrare tider. Förutom databranschen backar huvudstadens handel och byggsektor.

Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Stockholms handelskammare, konstaterar att företagen i Stockholm blivit mindre optimistiska.

Databranschen har varit en av Stockholmsekonomins viktigaste tillväxtmotorer. Nu backar konjunkturen för it-företagens konfidensindikator påtagligt.

”Stockholms it-företag har växt mycket starkt och bidragit till att dataprogrammerare nu är det vanligaste yrket i huvudstadsregionen. Men nu bromsar databranschen och det är allvarligt. Närmare 80 procent av it-företagen uppger nu att de har brist på personal”, säger Andreas Hatzigeorgiou i pressmeddelandet.

”Min bedömning är att databranschen hade fortsatt kunna gå starkt om det hade varit enklare att rekrytera nyckelkompetens från utlandet. Kompetensutvisningarna måste stoppas omedelbart”, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Vid sidan av databranschen backar byggsektorn och handeln

”Som helhet går byggbranschen fortsatt något bättre än normalt men för första gången på tre år ser vi en tydlig nedgång i byggbranschens orderstock. Företagens utsikter för byggmarknaden på ett års sikt är ganska så dystra”, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Rapportens huvudpunkter:

ANNONS
ANNONS

• Stockholmsekonomin fortsätter att gå bättre än normalt. Konjunkturen stärks något under sista kvartalet 2017, vilket beror på ett ökat förtroende hos hushållen i Stockholm.

• Näringslivets konfidensindikator sjunker något. Men konjunkturen viker nedåt för flera branscher. Byggsektorn, handeln och databranschen upplever en försvagning av konjunkturen.

• Nyanställningarna i Stockholm ökar och läget för jobben är nu det bästa på sju år. Men arbetskraftsbristen är rekordhög. Särskilt företag inom bygg- och databranschen har svårt att hitta arbetskraft.