Automatisk snöröjning, incheckning och varutransport. Det är planen för Västerås flygplats, inom ramen för projektet Västerås Digital Airport. ”Vi har sonderat flera flygplatser men Västerås uppnår högst antal samlade poäng”, säger initiativets projektledare.

ANNONS

Genom tekniken 5G skulle snöröjning och incheckning kunna ske, medan drönare skulle kunna användas för varu- och persontransporter.

Detta säger Bengt Simonsson, projektledare för Västerås Digital Airport.
”Vi har sonderat flera flygplatser men kommit fram till att Västerås uppnår högst antal samlade poäng. Vi har en lång, hård landningsbana där man kan landa med tung trafik och vi har närheten till industrin”, säger han till SVT. ’

Genom en automatisering kan flygplatsen spara pengar, vilket kan bli nödvändigt i den utsatta branschen. Runt 40.000 flygplatser i världen hotas av nedläggning, skriver SVT.

Förutom den nuvarande projektgruppen hoppas Bengt Simonsson få med sig Länsstyrelsen i Västmanland, Region Västmanland och Västerås stad till projektet. Den nya, automatiserade flygplatsen skulle kunna stå klar 2023, säger han till SVT.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Stukad flygplatsoperatör får 3,15 statliga miljarder [Dagens PS]