Regeringen föreslår ett kapitaltillskott på 3,15 miljarder kronor till den statliga flygplatsoperatören Swedavia i ändringsbudgeten. Det framgår av ett pressmeddelande.

ANNONS

Den nya budgeten presenteras för riksdagen i dag.

Swedavia, som driver tio flygplatser i Sverige, har upplevt en kollaps i resandet under våren på grund av coronapandemin.

”Intäkterna för Swedavia har i princip helt försvunnit och de åtgärder som har vidtagits för att minska kostnaderna kan endast delvis möta bolagets behov av kapital”, skriver näringsdepartementet.

”Regeringen bedömer att kapitaltillskottet är nödvändigt för att investeringar och underhåll ska kunna genomföras. Detta för att långsiktigt säkerställa ett statligt flygplatsnät med god interregional och internationell tillgänglighet i hela landet och som är fortsatt attraktivt och ger den flexibilitet som krävs för att hantera den osäkra situationen på flygmarknaden efter coronapandemin”.

ANNONS
ANNONS

Kapitaltillskottet till Swedavia förutsätter ett godkännande av EU-kommissionen.