Branschorganisationen Skogsindustrierna, vars medlemmar står för 10 procent av svensk export, har utsett en ny ordförande. Henrik Sjögren är vd i Holmen, som haft ett framgångsrikt år. Detta framkommer i ett pressmeddelande

ANNONS

Det finns gott om utmaningar, men också möjligheter, när Henrik Sjölund axlar rollen som styrelseordförande för Skogsindustrierna, ett uppdrag som branschföretagens vd:ar roterar mellan sig och innehar under två år.

– Tillväxten avtar generellt i samhället nu. Det påverkar hela näringslivet genom minskad efterfrågan. Samtidigt tillverkar skogsindustrin många viktiga produkter som människor behöver i sin vardag – allt från trä för klimatsmart byggande, hygienprodukter och förpackningar för läkemedel, livsmedel och transporter. Vi lever i en värld där globalisering och urbanisering ökar. Vi behöver fortsätta hålla igång produktionen och den samlade värdekedjan för jobbens, exportens och samhällets skull, det är det absolut viktigaste på både kort och lång sikt, säger Henrik Sjölund, vd och koncernchef i Holmen och ny ordförande i Skogsindustrierna.

Skogsindustriernas uppdrag är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. Arbetet med att kontinuerligt förbättra förutsättningarna för ett aktivt skogsbruk står inte tillbaka för den viktiga uppgiften att minimera de negativa effekterna av coronakrisen.

– Att på politisk nivå skapa förståelse och rimliga villkor för vårt hållbara skogsbruk är en av de viktigaste frågorna för Skogsindustrierna. Vår bransch och vår förnybara råvara är en förutsättning för en hållbar, fossilfri utveckling. Vi behöver bruka skogen mer, inte mindre för en uthållig klimatomställning, detta är branschens viktigaste fråga, fortsätter Henrik Sjölund, vd och koncernchef i Holmen och nytillträdd ordförande i Skogsindustrierna.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Di: Varm vinter slår mot skogsbolagen [Dagens PS]