Dagens PS

Göteborgs drag: Minecraft för att lära ut arkitektur

bergsjön
Genom återgivningen av området i Minecraft kan ungdomarna ta del av byggprojekt. Bild från ett liknande projekt i Stockholm. (Foto: TT)
Teknikdygnet
Teknikdygnet
Uppdaterad: 23 juni 2020Publicerad: 23 juni 2020

I Göteborg ska barn och ungdomar kunna ta del av stadsbyggnadsprojekt i datorspelet Minecraft. Detaljplanen för området Bergsjön är återgiven i spelet, så att de unga ska kunna få upp ögonen för stadsutvecklingen. Initiativet är en del av ett större EU-projekt. 

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Det skriver Göteborgs stad i ett pressmeddelande.

Nu bjuds barn och ungdomar i Bergsjön för andra gången in för att utforska sin närmiljö virtuellt. I datorspelet Minecraft har en kopia av hur stadsdelen kommer att se ut i framtiden byggts upp och tillsammans med personal från stadsbyggnadskontoret, Bergsjön 2021 och en arkitekturpedagog får eleverna virtuellt vandra runt i de nya kvarter som planeras.

Huvudsyftet är att utvärdera spelets potential för att väcka intresse och få in synpunkter kring stadsutvecklingsfrågor. Resultatet kommer också att vara ett värdefullt material att ta vidare med in i detaljplanearbetet.

“Stort behov av att göra unga delaktiga”

Workshoparna har anordnats på Bergsjöskolan som fritidsaktivitet vid ett flertal tillfällen under våren, och är en del av det EU-finansierade samverkansprojektet IRIS Smart Cities där Göteborg deltar tillsammans med andra europeiska städer.

Datorspelet Minecraft är ett av flera olika dialogverktyg som används och workshoparna innebär en möjlighet att testa och utvärdera hur spelet fungerar för att engagera barn och unga och göra dem delaktiga i stadsutveckling.

“Det finns idag ett stort och angeläget behov av att utveckla metoder och verktyg för dialog med barn och unga för att ta in deras erfarenheter och göra dem delaktiga i samhällsutvecklingen. Samarbetet mellan det pågående planarbetet i Bergsjön och IRIS Smart Cities är värdefullt på flera sätt”, säger Anna Reuter Metelius, stadsbyggnadskontoret och projektledare för stadens del i EU-projektet IRIS Smart Cities, Citizen Engagement.

“Resultatet från testet av dialogverktyget kommer dels utgöras av idéer och ny kunskap från ungdomarna som kommer att kunna tas med in i detaljplanearbetet för Bergsjön och dels erfarenheterna från dialogverktyget som i framtiden kommer att kunna användas i andra planprojekt på stadsbyggnadskontoret. Det ska också spridas till de städer som ingår i EU-projektet”, fortsätter hon.

ANNONS

Hela Göteborg finns uppbyggt i Minecraft

Hela Göteborg finns sedan ett par år tillbaka uppbyggt i Minecraft och stadsbyggnadskontoret har nu också lagt in den nya detaljplanen för Bergsjön för att man ska kunna få en känsla av hur det kommer att bli i framtiden.

“Minecraft är ett bra dialogverktyg och vi ser en stor potential i att använda spelet för att öka ungdomars inflytande inom stadsplanering. Till skillnad från att bara se planer eller visualiserade bilder så blir det blir mer begripligt när man kan vandra omkring i miljön, men också fritt gestalta omgivningen genom att riva ner och bygga upp på nytt”, säger Martin Steen, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret, efter de första workshoparna som hölls i Bergsjöskolan under påsklovet.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS