Första kvartalet 2022 blev ytterligare ett rekordkvartal för Semcon med 18 procents omsättningstillväxt och 13 procents rörelsemarginal.

ANNONS

Under första kvartalet omsatte Semcon 495 miljoner kronor, vilket innebär en omsättningstillväxt på 18,2 procent. Den organiska tillväxten var 4,4 procent och resultatet efter skatt blev 47 miljoner kronor, det framgår av ett pressmeddelande.

Den interna separationen för att dela upp Semcons affärsområden till två självständiga bolag pågår och löper som planerat, bolaget förväntar sig att ha avgörande delar, som exempelvis två självständiga IT-miljöer och ekonomifunktioner, på plats vid slutet av årets andra kvartal.

Parallellt pågår även förberedelser för en eventuell börsnotering av Product Information, det affärsområdet rapporterade en total tillväxt om 7,7 procent för kvartalet. Avsikten är att föreslå en utdelning och notering under årets sista kvartal.

Affärsområdet Engineering & Digital Services, EDS, växte med 25,1 procent under det första kvartalet, varav 6,6 procent var organisk tillväxt.

Ett förvärv under kvartalet

Semcons justerade rörelseresultat för årets första kvartal, exklusive engångskostnader avseende separationsprojektet, blev 65 miljoner kronor, vilket gav en rörelsemarginal på 13,2 procent. Inklusive engångskostnader för projektet var rörelseresultatet 62 miljoner kronor och marginalen 12,6 procent.

Under kvartalet förvärvade Semcon Goodpoint som är ett av Sveriges ledande hållbarhetskonsultföretag med bred kompetens inom hela hållbarhetsområdet.

Semcon har under 12 månader gjort fyra förvärv som tillsammans bidrar till koncernen med en prsomsättning på cirka 200 miljoner kronor. Alla förvärv tillför ny kompetens och stärker Semcons expertis.

ANNONS
ANNONS

Kommentar från koncernchefen

”Digitaliseringen och den gröna omställning som företag i alla branscher står inför ger en hög efterfrågan på Semcons specialisttjänster av innovativ och hållbar produkt- och produktionsutveckling samt digitala eftermarknadslösningar. Tillväxten i kvartalet var stark, drivet av hög efterfrågan och förvärv, samtidigt som lönsamhetsutvecklingen var mycket god. Vi välkomnade ännu fler nya kollegor och stärkte vår position inom hållbarhet ytterligare genom förvärvet av Goodpoint”, kommenterar Semcons koncernchef Markus Granlund i pressmeddelandet.

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Semcon förvärvar Goodpoint och stärks inom hållbarhet [Dagens PS]