Byggmaterialindex visar att försäljningen av byggmaterial ökade med över 15 procent under årets andra kvartal.

ANNONS

I Byggmaterialindex mäter HUI Research i samarbete med Byggmaterialhandlarna månadsvis försäljningsutvecklingen och marknadstrenderna i byggmaterialhandeln. Under andra kvartalet 2021 ökade försäljningen mätt på jämförbara enheter i löpande priser med 15 procent, jämfört med andra kvartalet 2020, det framgår av ett pressmeddelande.

Under årets första sex månader var ökningen 12 procent och hittills i år har utvecklingen varit starkast i norra Sverige, där var ökningen under årets första halvår nästan 17 procent jämfört med första halvåret förra året. Övriga regioner har haft en utveckling på cirka 10 procent, dock har utvecklingen i Stockholmsregionen varit svagast och legat strax under 10 procent.

Starkast utveckling för träprodukter

Starkast utveckling av de stora varugrupperna har träprodukter haft, försäljningsökningen uppgick till 45 procent under det andra kvartalet 2021. Nytt i Byggmaterialindex är en prognos för försäljningsutvecklingen och utvecklingen kommer enligt prognosen uppgå till 8 procent i löpande priser under året, jämfört med förra året, vilket är mer optimistiskt än andra prognoser för konjunkturen.

”Prognosen på 8 procent tyder på att branschen kommer gå starkt även under årets andra hälft, om än med lite lägre tillväxttakt än under dess första hälft. Det råder fortsatt stor renoveringsvilja och bostadsmarknaden är fortsatt het, vilket byggmaterialhandeln gynnas av. Samtidigt talar en alltmer uppöppnad ekonomi för kommersiella upprustningar som gynnar proffshandeln”, säger Monica Björk, vd för Byggmaterialhandlarna, i pressmeddelandet.

Proffshandeln förväntas vara drivande

Under årets andra kvartal förbinds tillväxten i hög grad till proffshandeln, men under det första kvartalet drevs en stor del av byggmaterialhandeln av konsumentinriktad försäljning. Proffshandeln förväntas vara drivande under årets andra halvår på grund av den ökade investeringsvilja som ljusare framtidsutsikter ger.

Det råder samtidigt en osäkerhet om materialtillgång då det framåt hösten finns indikationer på att cement kan bli en bristvara på grund av en minskad produktion i Sverige. Cementbrist kan slå mot all typ av byggande och det kan i sin tur slå mot byggmaterialhandeln.

ANNONS
ANNONS

”Det finns risk för en påtaglig materialbrist i branschen till hösten, både för träprodukter och cement. Brist av en komponent skapar hack i hela byggkedjan, utan material att bygga grunden går det heller inte att bygga huset”, säger Monica Björk, i pressmeddelandet.

Läs mer: Byggföretagen: 400 000 jobb hotas av cementkrisen [Dagens PS]