EU-kommissionens klimatlagstiftningspaket ”Fit for 55” innehåller bland annat lagförslag om att fastigheter ska inkluderas i utsläppshandelssystemet.

ANNONS

Den 14 juli presenterade EU-kommissionen sin klimatplan för hur EU-länderna ska genomföra de beslutade utsläppsminskningarna. Klimatlagstiftningspaket innehåller bland annat förslag om att fastigheter ska ingå i systemet med utsläppsrätter.

Om fastigheter inkluderas i utsläppshandelssystemet innebär det, tillsammans med andra åtgärder, att byggnaders utsläpp behöver minska med ungefär 60 procent från år 3030 om de ska nå ”netto-noll” till slutet av år 2040.

Kommer påverka fastighetsbranschen

Roger Josefsson är hållbarhetschef på Danske Bank och han ser det här som starten på något nytt som kommer påverka livet för fastighetsägare.

”Just nu är det jätteviktigt att fastighetsbranschen sluter upp och tydligt ställer krav på regeringen att möta upp med åtgärder för att branschen ska kunna nå klimatmålen”, säger han till Fastighetsnytt.

Han tror att byggnaders utsläpp kan minskas med existerande teknik men regler och subventioner skiljer sig stort i landet, något som han tror kan göra det svårt för många fastighetsbolag att finansiera energirenoveringar.

Kommer ge högre energikostnader

I dag uppgår den svenska koldioxidskatten till 1 200 kronor per ton. Enligt analytiker skulle den dock behöva ökas till cirka 2 500 kronor för att nå EU-målen.

”All miljöpolitiks känsliga punkt är att de som inte har råd att ställa om, som resurssvaga länder och hushåll, får det tuffast. Medan Sverige, som redan har exempelvis vattenkraft, får nyttja stödprogrammet i mindre utsträckning”, säger Roger Josefsson till Fastighetsnytt.

Han säger vidare att de svenska fastighetsbolagen kommer drabbas av högre energikostnader i fastighetsutsläppssystemet och att de eventuellt kommer möta gradvis skärpta krav på energirenoveringar.

Med de nya riktlinjerna nästan fördubblas EU-ländernas energisparkrav och för att minska energianvändningen kommer den offentliga sektorn varje år behöva renovera 3 procent av sitt byggnadsbestånd.

ANNONS
ANNONS

Fordonssektorns utsläpp ska minskas

I den nyutgivna klimatplanen är en annan viktig del att få ned transportsektorns klimatpåverkande utsläpp genom fordon som är energieffektivare med hållbara bränslealternativ. En av Sveriges största utmaningar är att landet ligger efter i utvecklingen av laddinfrastruktur särskilt i glesbygden, men även i flerbostadshus i städerna.

EU-kommissionen poängterar vikten av utbyggnad av laddinfrastrukturen och kräver att EU-länderna installerar laddstationer var 60:e kilometer på motorvägar.

Läs mer: Stabilt på börsen för många fastighetsbolag [Dagens PS]