Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe säger till Rejlers Head of Learning Jesper Börjesson att ”det är i norr vi har mycket elproduktion, det är i söder vi har konsumtion”. För att lösa situationen har myndigheten presenterat en satsning på 60 miljarder. 

ANNONS

I en intervju med Rejlers utbildningschef (Head of Learning) Jesper Börjesson berättar Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe att Sveriges inhemska elproduktion ”inte räcker till när det är som allra, allra kallast”.

Tidigare under våren presenterade myndigheten en satsning på 60 miljarder kronor för att öka och förnya Sveriges elproduktion. En stor del av denna satsning ska gå till att jämna ut eltillförseln mellan norra och södra Sverige, säger Medelius-Bredhe.

”Vi har gjort stora investeringar för att öka kapaciteten från norr till söder. Det är i norr vi har mycket produktion, det är i söder vi har konsumtion”, säger hon.

Kritiserar storstäder i söder

Medelius-Bredhe riktar försiktig kritik till storstäderna (läs storstäderna i mellan- och södra Sverige) för att de inte har haft en tillräckligt utarbetad strategi kring sin eltillförsel. Bland annat efterfrågar hon ”bättre framförhållning”.

”En del av det bottnar i att man från regionalt håll inte riktigt har tagit med elinfrastrukturen i sina planer”, säger hon.

Slutligen får Medelius-Bredhe bemöta kritik som riktats till myndigheten angående upprustningen av elnätet. Bland annat ska de enligt kritiker ha ”åsidosatt hela Sveriges elbehov”.

ANNONS
ANNONS

”Jag delar inte den bilden. Dels har vi ett robust nät som är dimensionerat för att en stor produktionsanläggning faller ifrån eller att en av våra ledningar går sönder, säger hon. ”

Hon lägger till att myndigheten har lanserat projektet ”Starta Sverige”, där de samarbetar med andra aktörer för att rusta upp elnäten.

Läs mer: Debatt: Södra Sverige, ordna er egen el!