En ny undersökning bland Sveriges Ingenjörers studentmedlemmar visar att distansundervisning har lett till sämre studieresultat.

ANNONS

Sju av tio ingenjörsstudenter uppger att de mår sämre och fyra av tio svarar att studieresultaten har försämrats på grund av distansundervisningen under pandemin. Det visar en ny enkätundersökning bland 1 500 av Sveriges Ingenjörers studentmedlemmar.

Ett skäl som lyfts fram i enkätsvaren är svårigheter att hålla uppe studiemotivationen. Svaren visar också att studenterna tycker att grupparbeten tar längre tid på distans, samt att det är svårare att planera studierna. 74 procent av studenterna på ingenjörsutbildningarna upplever dessutom hög eller mycket hög stress och 40 procent tycker att stressen har ökat under pandemin.

”Nu måste högskolor och universitet förbereda för en återgång till undervisning på plats. Flera nya grepp kan bli nödvändiga för att behålla studenter och öka kvaliteten på utbildningarna”, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer i ett pressmeddelande

Förstaårselever mår ännu sämre

Bland de studenter som läser första året på ingenjörsutbildningen uppger hela tre av fyra att de mår sämre och mer än hälften anser att deras studieresultat har försämrats på grund av distansundervisningen.

Sveriges Ingenjörer tycker att lärosätena kan underlätta för studenterna och förbättra deras studieresultat, samt hjälpa dem att må bättre genom flera åtgärder:

  • Håll inte universiteten och högskolorna stängda mer än nödvändigt.
  • Identifiera vilka studenter som överväger att avsluta sin utbildning.
  • Undersök vilka stödinsatser som kan sättas in för de studenter som har halkat efter.
  • Planera extra sociala evenemang för elever som läser första och andra året och som ännu inte har hittat ett sosialt stöd.
  • Utveckla bättre undervisningsmetoder för distansundervisning med hjälp av studenterna.

 

”Ingenjörsutbildningar är långa och krävande utbildningar. Sämre studieresultat under ett av de första åren gör att det blir svårare att klara följande kurser”, säger Ulrika Lindstrand i pressmeddelandet. 

ANNONS
ANNONS

1 500 studenter svarade på enkäten

Undersökningen bland Sveriges Ingenjörers studentmedlemmar genomfördes under man 2021. Totalt svarade 1 500 studenter på enkäten, 84 procent av dem studerade till civilingenjör och 16 procent studerade till hägskoleingenjör.

Läs mer: Jämställdhet i teknikbranschen behöver komma underifrån [Dagens PS]