En av Stockholms stads största markanvisningar i Värtahamnen går till Alecta Fastigheter och Nordr Sverige AB.

ANNONS

Området Valparaiso ligger centralt i stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, mellan Gärdet, hamnen och Värtaterminalen. Nu tilldelas nu Alecta Fastigheter och Nordr rollen som ankarbyggaktör för området, och en byggrätt på 50 000 kvadratmeter. Beslut fattas i Stockholms stads exploateringsnämnd den 12 maj.

Ankarbyggaktörens roll är att bidra med byggherreperspektivet, att säkerställa att planen är genomförbar på kvartersnivå och att dess innehåll är kommersiellt gångbart.

I Valparaiso planeras morgondagens hållbara stad med i huvudsak kommersiell bebyggelse med kontor, kultur, centrumändamål som motsvarar 5 000 arbetsplatser, men även minst 200 bostäder.

Tydlig projektidé

Alecta Fastigheter och Nordrs har en tydlig projektidé och deras anbud visar på god förståelse för platsens utmaningar.

”Intresset för anbudsförfarandet har varit stort. Av tolv inkomna anbud är Alecta Fastigheter och Nordrs det som bäst lyckats med att formulera en projektidé och arbetsmetodik för Valparaiso. Vi ser fram emot att samarbeta med Alecta Fastigheter och Nordr kring utvecklingen av Valparaiso som blir ett viktigt nav och en intressant plats i det framväxande Norra Djurgårdsstaden”, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholms stad, i ett pressmeddelande.

Hållbar stadsutveckling

Hela området kring Värtahamnen är under omvandling och Valparaiso kommer bli ett nav kopplat till Gärdet, Hjorthagen och till övriga delar av hamnen. Liksom övriga delar av Norra Djurgårdsstaden har Valparaiso varit ett av Stockholms stads prestigeprojekt för hållbar stadsutveckling.

Valparaiso är i dag en plats som omges av tung infrastruktur med barriärer och buller och det vill staden ändra på och skapa förutsättningar för en levande stad samtidigt som hamnen med sin verksamhet värnas.

Stadsbyggnad förenas med forskning

Genom realtidslabb där klassisk stadsbyggnad förenas med forskning och ny innovation ska morgondagens hållbara stad utvecklas. I realtidslabben ska bolagen ta sig an ny forskning, nya material, trender och tekniklösningar med målet att få in innovationskraft från offentlighet, näringsliv och akademi.

ANNONS
ANNONS

”Tillsammans med våra samarbetspartners tar vi oss an platsens utmaningar med nya infallsvinklar och ett nytt angreppssätt, oavsett om det handlar om lycka och välmående i stadsplaneringen eller olika vägar till klimatneutralitet”, säger Alecta Fastigheters vd Lena Boberg i ett pressmeddelande.

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Nu startar bygget i Södra Värtahamnen [Dagens PS]