Ett internationellt konsortium, lett av Afry, ska projektera en av de första höghastighetsjärnvägarna i Tjeckien. 

ANNONS

Morovian Gate 1 är ett av de första pilotprogrammen för häghastighetsjärnväg i Tjeckien och kommer förändra landets statliga kollekltivtrafik. Ett internationellt konsortium som leds av Afry ska projektera projektet.

”Afry har bred erfarenhet av att utveckla många av Europas projekt inom höghastighetsjärnväg. Vi tar med oss kompetens, beprövad erfarenhet och djup kunskap om ämnet till Tjeckien. Leveransteamet kombinerar en stark och kompetent lokal närvaro med internationell toppexpertis. Detta projekt bidrar verkligen till att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle”, säger Ivo Šimek, landschef för Tjeckien och Slovakien, i ett pressmeddelande.

Moravian Gate 1-projektet kommer ge en stor kapacitetsökning för de mest trafikerade delarna av den moraviska regionen. Den nya järnvägen är enbart utformad för persontrafik men kommer även medföra förbättring för godstrafiken.

Intresserad av samhällsbyggnad? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Afry och Tyréns får projekteringsuppdrag i Ostlänken [Dagens PS]