Familjebostäders största stadsutvecklingsområde växer fram i stadsdelen Älvsjöstaden i Stockholm. Här ska 964 hyresrätter byggas. 

ANNONS

Nya metoder för att minska byggavfallet testas i Familjebostäders strävan att bygga med så låg klimatpåverkan som möjligt. I början av 2022 påbörjas bygget av 126 nya hyresrätter i kvarteret Kabelverket 19 i Älvsjöstaden. För att minska byggavfallet i projektet har 120 ton tegel från en äldre byggnad som rivits i området tagits tillvara och återbrukats. Det minskar koldioxidutsläppen med 8 ton.

Att återbruka rivningstegel är ett sätt att minska vårt byggavfall. Det är första gången vi testar det i ett byggprojekt och resultatet är över förväntan. Vi minskade klimatutsläppen med 8 ton Co2e”, berättar Helena Ulfsparre, miljöchef på Familjebostäder i ett pressmeddelande.

Lämpar sig väl för återbruk

Tillverkning av nytt tegel ger stora klimatutsläpp. Genom att använda rivningstegel till återbruk i stället för att deponera det, kan utsläppen minskas vid byggen. Tegel lämpar sig väl för återbruk och de tegelstenar som godkänns för återbruk håller hög kvalitet och de har samma frostskyddsgaranti som nya stenar.

Nu ska det tegel som återbrukas från Älvsjöstaden säljas vidare så att det kan användas i andra byggprojekt.

Vi hoppas på att kunna använda återbrukat tegel även i våra egna byggprojekt i framtiden. Vår ambition är att se hur vi kan arbeta effektivt med återbruk. Än så länge saknar vi en återbrukscentral i Stockholm. Det skulle underlätta för oss och minska klimatutsläppen ytterligare, menar Helena Ulfsparre i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Brukspecialisten ger pant på rivningstegel [Dagens PS]