Konsultbolaget Combitech redovisar ett rörelseresultat första halvåret 2020 som tangerar motsvarande period förra året. Bolaget ser en 30-procentig ökning i orderingången och en knapp minskning i rörelsemarginal.  

ANNONS

Rörelseresultatet för perioden är 101 miljoner kronor, vilket är jämbördigt med föregående år då siffran var densamma.

Orderingången första halvåret landar på 1 493 miljoner kronor, en ökning med 30 procent jämfört med första halvåret 2019.

Rörelsemarginalen uppgår till 7,6 procent, att jämföra med 7,8 procent förra året.

Det operativa kassaflödet har ökat kraftigt som en följd av statliga åtgärder. Under första halvåret var detta 482 miljoner kronor, att jämföra med 33 miljoner förra året.

Fordonsuppdrag har minskat

Vd Hans Torin säger i ett uttalande att effekten av coronaviruset har varit begränsad.

”Det är en styrka för oss att ha en så stor bredd i kunder och uppdrag, vilket gör att inte alla påverkas på samma sätt. Många av våra affärer inom t ex medicinteknik, telekom, försvar och stora delar av den offentliga sidan haft en ytterst begränsad påverkan”, säger han.

ANNONS
ANNONS

Framförallt är det uppdrag inom fordonsindustrin som har minskat under perioden, skriver bolaget.

Läs mer: Combitech utvecklar trärikt Växjö-område [Dagens PS]