Så många som 300 miljoner jobb runt om i världen kan försvinna genom användningen av generativ AI som ChatGPT.

ANNONS

Så många som 300 miljoner heltidsjobb runt om i världen skulle kunna automatiseras på något sätt genom den senaste vågen av artificiell intelligens som har gett upphov till plattformar som ChatGPT, säger investmentbanken Goldman Sachs i en ny rapport.

Det rapporterar CNN.

Enligt den nya rapporten förutspår investmentbanken att 18 procent av allt arbete som utförs i världen skulle kunna automatiseras. Men effekterna kan bli märkbara större i avancerade ekonomier än på tillväxtmarknader.

Högre BNP slår hårt mot arbetsmarknaden

Goldman Sachs analytiker menar att de nya verktygen kan öka produktiviteten och på sikt höja BNP i de största ekonomierna med 7 procent över en tioårsperiod.

Men det kommer också att slå hårt gentemot arbetsmarknaden då så många som 300 miljoner heltidsjobb riskerar att försvinna.

Jurister och administrativ personal mest påverkade

Det beror delvis på att tjänstemän anses vara mer utsatta än manuell arbetskraft.

Administrativ personal och jurister förväntas bli mest påverkade, jämfört med den ”mindre effekten” de nya verktygen ger på fysiskt krävande eller utomhussysselsättningar, som byggnads- och reparationsarbeten.

I USA och Europa är ungefär två tredjedelar av nuvarande jobb ”exponerade för någon grad av AI-automatisering”, och upp till en fjärdedel av allt arbete skulle kunna utföras av AI helt, uppskattar banken.

ANNONS
ANNONS

ChatGPT skapar nya jobb

Men AI och de nya AI-verktygen som ChatGPT behöver inte vara ett hot. De flesta kommer att få se mindre än hälften av sina arbetsuppgifter automatiseras – vilket trots allt kan betyda att man ändå får behålla jobbet.

I rapporten noterade också bankens analytiker att teknisk innovation som till en början tränger undan arbetare, historiskt sett också har skapat sysselsättningstillväxt på lång sikt.

Läs även: AI kan ta över: Här är listan på yrkena i farozonen [Dagens PS]