Under våren ska en självkörande buss och en leveransrobot testas tillsammans på Chalmers campus i syfte att se hur de kan samverka i stadsmiljö.

ANNONS

De senaste två åren har olika projekt testat självkörande eldriven skytteltrafik på Chalmers campus Johanneberg. Autonoma godsleveranser har testats som en del av Chalmers befintliga logistiksystem.

Nu ska leveransroboten och den självkörande bussen testas tillsammans på Chalmers campus Johanneberg. Syftet med testet är att se hur person- och godstransporter kan samverka i stadsmiljö.

Arton olika partners samverkar

I projektet Samverkande Autonoma Transporter, SAT, samverkar 18 olika partners: universitet, fastighetsägare, mjukvaru- och produktutvecklare samt andra aktörer inom stadsutveckling. Vinnova har beviljat 4 miljoner kronor till projektet inom innovationsprogrammet Drive Sweden.

Från januari 2022 och ett år och sex månader framåt, till juni 2023, ska SAT ta reda på vad som händer när flera autonoma transportslag samexisterar i stadsmiljö utifrån områden som transporteffektivitet, användarperspektiv, fordonsteknik, affärsmodeller och stadsutvecklingspotential.

Besökare interagerar med fordonen

Besökare på Chalmers campus kommer bli en del av projektet genom att de rör sig i området eller åker med den autonoma minibussen.

”Tack vare det breda samarbetet kommer vi att kunna ta autonoma transporter ett stort steg framåt mot verklig implementering. Vårt mål i slutet av projektet är att ha en systemlösning med buss och robot samt en förberedande analys av hur den ska kunna implementeras i nya och befintliga stadsdelar”, säger Per Sunnergren på Johanneberg Science Park i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

Johanneberg Science Park är en samverkansarena för samhällsbyggnad och Per Sunnergren har samordnat SAT-projektet. Projektets totala budget är 8 miljoner kronor.

Läs mer: Volvo testar förarlös lastmaskin som kan fjärrstyras [Dagens PS]