Forskare vid Chalmers har visat att kolatomerna i blandat brännbart avfall kan ersätta all den fossila råvara som behövs för produktion av ny plast, helt utan klimatpåverkan.

ANNONS

I dag återvinns bara en väldigt liten del av allt det material som skulle kunna bli ny plast, men forskare vid Chalmers tekniska högskola har nu visat att de kolatomer som finns i allt blandat brännbart avfall kan ersätta all fossil råvara för ny plastproduktion.

Metoden är inspirerad av naturens egen kolcykel och skulle kunna eliminera plastmaterialens miljöpåverkan, och till och med rena luften från koldioxid.

Plast utan fossil råvara

”I avfallet finns tillräckligt med kolatomer för att täcka all global plastproduktion. Genom att använda dessa kan vi frikoppla nya plastprodukter från tillförseln av ny fossil råvara. Drivs processen med förnybar energi får vi dessutom plastprodukter med mer än 95 procent lägre klimatpåverkan än dagens, vilket för hela systemet i praktiken innebär negativa utsläpp”, säger Henrik Thunman, i ett pressmeddelande.

Han är professor i energiteknik på Chalmers tekniska högskola och en av författarna till studien som publicerats i Journal of Cleaner Production.

Vårt avfall är en resurs

I bästa fall kan dagens plaståtervinning ersätta 15 till 20 procent av den fossila råvara som behövs för att täcka samhällets plastbehov. Vi behöver ta tillvara på de resurser som redan används i samhället på ett mycket bättre sätt och foskrargruppen vid Chalmers fokuserar på de kolatomer som finns i våra sopor och som i dag ofta förbränns eller hamnar på soptippar.

ANNONS
ANNONS

Med tekniker som utvinner kolatomerna som finns i matavfall, papper, trä och plastskräp är det möjligt att tillverka plaster som har samma kvalitet och variation som de plaster som i dag tillverkas med fossila råvaror.

Termikemiska tekniker

Chalmersforskarnas metod bygger på termokemiska tekniker där avfallet hettas upp till mellan 600 och 800 grader så att det omvandlas till gas, som när vätgas tillförs, kan återskapa plastens byggstenar.

Metoden gör det möjligt att ersätta allt behov av fossil råvara till plastproduktionen. Nu arbetar forskarna bakom studien med att utveckla en termokemisk återvinningsmetod som producerar en gas som sen ska kunna användas som råvara i de fabriker som i dag tillverkar plast av fossil olja eller gas.

”Nyckeln till mer omfattande återvinning är att se på restavfall på ett helt nytt sätt: som en råvara fullpackad med användbara kolatomer. Då kommer avfallet få ett värde, och man kan skapa ekonomiska strukturer för att samla in och använda materialet som råvara i alla delar av världen”, säger Henrik Thunman i pressmeddelandet.

Inspirerad av naturens kolcykel

Processens teknik är inspirerad av naturens kolcykel där växter som vissnat bryts ned till koldioxid som med solens energi och fotosyntesen skapar nya växter.

ANNONS
ANNONS

”Vår teknik skiljer sig dock från hur det går till i naturen eftersom vi inte behöver ta omvägen via atmosfären för att cirkulera kolet i form av koldioxid. Alla kolatomer vi behöver för vår plastproduktion finns att hämta i vårt avfall, och kan cirkuleras tillbaka med hjälp av värme och el”, säger Henrik Thunman i pressmeddelandet.

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Ny banbrytande metod underlättar läkemedelsforskning [Dagens PS]