PMI-siffrorna för svensk industri har sjunkit till den lägsta nivån sedan 2009. Swedbank och Silfs inköpsindex har nu rasat till 36,7. Norge når däremot en ökning under april.  

ANNONS

Siffrorna redovisas i en rapport från branschorganisationen Silf.

PMI-total minskade med 5,9 indexenheter till 36,7 i april från nedreviderade 42,6 i mars, vilket är den lägsta nivån sedan lågkonjunkturåret 2009. Det betyder att den svenska industrikonjunkturen fortsätter att försämras i snabb takt i spåren av coronapandemin, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Nedgången i april var bred där fyra av fem delindex drog ned PMI-total. Största fallet kom från delindexen för orderingång och produktion som sjönk till rekordlåga nivåer i april och drog ned PMI-total med sammantaget 4,9 indexenheter.

Delindex för leverantörernas leveranstider fortsatte att stiga, vilket stärker bilden av att tillverkningsindustrin brottas med växande utbudsproblem.

Tillverkningsindustrins produktionsplaner för det närmaste halvåret har blivit allt mer pessimistiska, vilket på sikt även kan leda till större negativa avtryck på den svenska arbetsmarknaden, säger Jörgen Kennemar. Index för tillverkningsindustrins produktionsplaner föll i april till rekordlåga 25,0, där sex av tio företag räknar med att minska produktionen.

Pristrycket från leverantörsledet var oförändrat i april jämfört med mars och indexet noterades till 41,4. På årsbasis föll indexet med 9,1 indexenheter och antyder om ett fortsatt svagt pristryck från leverantörsledet.

ANNONS
ANNONS

Norges siffror ökar 0,6 enheter till 42.

Läs mer: Inköpsindex gör historiskt magplask [Dagens PS]