Inköpschefsindex för tjänstesektorn, PMI, rasade i mars och nedgången är den största som noterats i företagets 15-åriga historia. Nivån är den lägsta som noterats sedan 2012.

ANNONS

Nedgången i PMI-tjänster mildrades dock av stigande leveranstider, men är sannolikt mer av ett utbudsproblem än en ökad efterfrågan. Den underliggande utvecklingen i PMI-tjänster kan därför vara lägre, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank, i en kommentar.

Delindex för orderingång och produktion svarade för de största nedgångarna i mars

Tjänsteindexet sjönk under mars till 46,9. Föregående månads utfall var 56,7.

Sveriges sammanvägda inköpschefsindex minskade i mars. Det sammanvägda indexet sjönk under mars till 45,9. Föregående månads utfall var 55,7.

En siffra över 50 indikerar expansion.

ANNONS
ANNONS
Sverige mars, 2020 februari, 2020
Inköpschefsindex för tjänstesektorn 46,9 56,7
Inköpschefsindex sammanvägt 45,9 55,7

Konsensusdata från Bloomberg