Bjerking har påbörjat en rekryteringssatsning för sitt affärsområde infrastruktur, detta för att bredda kompetensen och möjliggöra en ökning av antalet uppdrag.

ANNONS

Teknikkonsultbolget Bjerking vill möjliggöra en ökning av antalet uppdrag hos statliga beställare och har därför påbörjat en rekryteringssatsning inom affärsområdet infrastruktur.

Två nyckelpersoner med vana att driva större uppdrag har nu anställts. Stefan Aronsson har anställts som enhetschef för Geoteknik och Berg, han har varit i branschen sedan 1994 och har en bakgrund från Tyréns, Atkins, ÅF och Sweco. Morgan Axelsson har anställts som interim affärsutvecklare, han har lång erfarenhet från Skanska, Peab och Trafikverket.

Nu väntar ytterligare 15-talet rekryteringar.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Så kan klimatpåverkan minskas vid grundarbeten och markberedning [Dagens PS]