Bengt Dahlgren erbjuder, i samarbete med konsultbolaget Kompanjonen, inventeringar och konsultationer inom återbruk.

ANNONS

Som första aktör i Sverige erbjuder Bengt Dahlgren tillsammans med konsultbolaget Kompanjonen kompletta återbruksinventeringar gällande både installationer och byggvaror, samt konsultation inom återbruk, som har blivit en het fråga i byggbranschen.

Byggbranschen släpper ut stora mängder koldioxid och står för en stor del av allt avfall som genereras i Sverige. Klimatpåverkan och avfallsmängderna kan minskas genom återbruk av byggmaterial och installationer.

”I ett ombyggnadsprojekt står installationer för en stor del av klimatpåverkan så där kan återbruk göra stor skillnad”, säger Bengt Dahlgren Stockholms vd Erik Bolander”.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Bengt Dahlgren tecknar ramavtal med Jernhusen [Dagens PS]