Med höga krav på återbruk och hållbarhet har Mer Arkitekter planerat och inrett Bjerkings nya kontorslokaler i Uppsala.

ANNONS

Det medarbetarägda teknikkonsultbolaget Bjerking har cirka 200 anställda i Uppsala och när de behövde större lokaler gick uppdraget att inreda de nya kontorslokalerna till Mer Arkitekter. Olle Mårtensson, projektledare för hyresgästanpassning och flytt på Bjerking, berättar i ett pressmeddelande att kontorets inredning och möblering till drygt 90 procent är återbrukad från bolagets gamla kontor.

Bjerkings önskan att de anställda ska kunna arbeta närmare varandra återspeglas i det nya kontoret genom färre kontorsplatser för anställda och mer effektiva ytor. Det nya kontoret är nu klart och invigs den 26 november.

Läs mer: Lysande konstverk skapar trygghet i Uppsala [Dagens PS]

ANNONS
ANNONS