I Heimstadens fastigheter ska artificiell intelligens kartlägga energianvändningen och visa hur den kan optimeras.

ANNONS

Heimstaden har driftsatt ett pilotprojekt med artificiell intelligens, AI, som ska kartlägga och optimera energianvändningen i bolagets fastigheter. Enligt bolaget ska den nya tekniken kunna minska värmeförbrukningen med så mycket som 30 procent utan att påverka de boendes livskvalitet.

Systemet blir en digital drifttekniker som styr fastighetens klimatsystem och med installerade sensorer lär det sig byggnadens termodynamiska beteende. De boendes levnadsmiljö kopplas ihop med fastighetens prestanda och inomhusförhållanden.

Uppvärmningen är hela tiden optimerad oavsett hur vädret förändras, och oavsett hur byggnadens tekniska egenskaper förändras av till exempel ålder.

Vill förenkla och förgylla för de boende

”Vår vision är att förenkla och förgylla livet genom omtänksamma boenden, och en viktig del i det är att minska klimatavtrycket. Därför tittar vi på olika Proptech-lösningar som kan driftseffektivisera våra fastigheter med fokus på människor, miljö och klimat”, säger Roland Larsson, Drift- & Energichef på Heimstaden Sverige i ett pressmeddelande.

I pilotprojektet ingår fastigheter i Eskilstuna och Malmö. Heimstaden ska med hjälp av AI och maskininlärning få information om hur boendemiljö och energioprimering samverkar. För bolaget är det viktigt att hållbarhet och komfort för de boende samverkar, det ena får inte utesluta det andra.

Stor energianvändning för fastigheter

Roland Larsson säger att fastighetssektorn står för cirka 40 procent av EU:s totala energianvändning och att många fastigheter är äldre än 30 år. Han menar att AI och maskininlärning är en potentiellt värdefull teknik som kan hjälpa till och förbättra fastighetsbeståndet.

ANNONS
ANNONS

AI-styrningen ser över energianvändningen för att kunna optimera uppvärmningen och automatiserar även tekniska underhållsåtgärder vilket minimerar fel, reparationstider och anläggningsbesök och därmed håller nere fastighetsbolagets kostnader.

Läs mer: Nya säkra elsparkcyklar till Sverige – utrustade med AI [Dagens PS]