Solna kommun har godkänt en detaljplan för området Huvudsta 3:1, i södra Solna. Totalt ska 450 bostäder byggas, samt etablissemang som en förskola, restauranger och butiker. Formgivningen står AIX Arkitekter för, medan byggherre inte är officiell än.  

ANNONS

Solna kommun skriver om projektet i ett pressmeddelande.

”Den nya bebyggelsen i Huvudsta med 450 nya bostäder bidrar till en mer levande och sammanhållen stadsdel med närhet till såväl strand som grönområden, samtidigt som kvarteren tillsammans med Solnaverkets torn bildar en ny tydlig entré till Solna från sydväst”, säger Torsten Svenonius, byggnadsnämndens ordförande, Solna stad.

Ligger nära Huvudstaleden

Detaljplanen omfattar fyra nya bostadskvarter med cirka 450 lägenheter samt ny möjlighet till parkering, framför allt längs med Huvudstaleden. I de nya kvarteren byggs även tio LSS-lägenheter och en ny förskola som kan ta emot cirka 70 barn.

Lokalerna i bottenvåningen ger möjligheter till verksamheter och kommersiell service, som till exempel butiker och restauranger, vilket bidrar till en mer levande stadsmiljö.

En ny väganslutning till och från området skapas i den norra delen, för att avlasta Alphyddevägen. Samtidigt skapas en ny entré till park- och naturområdet, som även ligger i anslutning till den nya förskolan.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: De ska utveckla en helt ny stadsdel i Solna [Dagens PS]